Hensikten er å anbefale et aktivitetsnivå som passer med kommunens inntekter, slik at kommunen ikke driver med merforbruk innen drift.

«Selv om kommunen har en sunn økonomi i dag, ser vi at vi bruker mer penger enn vi har på drift. Dette gjelder spesielt innen de store områdene oppvekst og velferd. Virksomhetsgjennomgangen skal hjelpe oss å se hvordan vi kan organisere oss og jobbe smartere for å få driftskostnadene ned, slik at de harmonerer med rammene våre.»

                                                                            -Kommunedirektør Frank Hauge-


Nyhetsbrev


Les om virksomhetsgjennomgangen innenfor de tre hovedområdene i kommuneplanens samfunnsdel:

 

 Illustrasjon fra samfunnsplanen

Se også Kommuneplanens samfunnsdel her