Gå videre til disse menyvalgene eller se aktuelle saker lenger ned:

 

Meldinger om asfaltering på kommunale veger 2020 - 2021:

Østre og Vestre Norderhovskogen og Kjeldsrudvegen:
Teknisk drift informerer om at M. Dobloug nå er i gang med å rette opp og forberede for asfaltering på Østre og vestre Norderhovskogen og Kjelsrudvegen. Asfalt er bestilt og blir utført så fort asfaltentreprenøren har kapasitet.
Meldingen er lagt ut 29. april.

Kildevegen; utbedring og asfaltering etter gravearbeid ifm nye vannledninger:
- Vi skal i gang med å utbedre vegen etter gravingen ganske snart, men den vil ikke få asfalt før i 2021 slik at vegen får «satt» seg.  Etter såpass store gravearbeider der hele eller deler av prosjektet blir gjort på vinteren vil det bli setninger (John Olav Løkken, virksomhetsleder Teknisk drift).


Teknisk drift har ansvar for vedlikehold av kommunale veger i Løten, og Statens Vegvesen/ Innlandet fylkeskommune har ansvar for vedlikehold på fylkesveger. I kartløsningen vår kan du se vegene