Click here if you want this page in another language (Google translate)
 

Bestill vaksine!
På nett: Registrer deg i vaksinekø her eller 
Ring vaksinetelefonen tlf. 40 40 31 01 (alle hverdager kl. 10:00-14:00) eller send
E-post: vaksine@loten.kommune.no

Vi oppfordrer deg til å ta vaksine! Det beskytter både deg og de rundt deg.

 

Vaksinestasjonen er åpen på torsdager i november

Drop-in kl. 16:30 -17:30 hver torsdag i november
Vi oppfordrer særlig barn og unge i alderen 12-15 år, og de som ikke har tatt dose 1 eller 2 til å komme. Vi tilbyr både Moderna og Pfizer. Vaksinetype er valgfritt, men alle mellom 12-15 år og de over 65 år får Pfizer, etter anbefaling fra Helsedirektoratet.

  • Nå kan du få coronavaksine på drop-in igjen!

Vaksinetelefonen 40 40 31 01 kan også kontaktes hver dag kl. 10:00-14:00


For deg i alderen 12-15 år

Foreldre kan ringe å bestille time på vaksinetelefonen 40 40 31 01 eller på mail til vaksine@loten.kommune.no .

Det må fylles ut samtykkeskjema med underskrift fra begge foreldre som tas med til vaksinering. 
En forelder må følge barnet. 

Les informasjonsbrev om vaksinasjon av ungdom 12 - 15 år (pdf)

Last ned samtykkeskjema her (pdf)


Er du 16-17 år?

Ungdommer i alderen 16 - 17 år har også fått tilbud om vaksine. Noen får kanskje tilbud om vaksine på sin videregående skole. Velg å takke ja til det som kommer først eller passer deg best.

Velger du å ta vaksine på skolen? Da er det fint om du logger deg inn i vaksinekøa og sier nei til vaksine i Løten.
Logg deg inn i vaksinekøa her, eller gi beskjed på vaksinetelefonen nr 40 40 31 01

Ungdom født i 2005 som ikke er fylt 16 år må i tillegg til samtykkeskjema ha med en av foreldrene til utfylling av egenerklæring/ helseopplysning ved vaksinasjon. Hvis foreldre ikke har mulighet til å følge, kan det løses ved at foreldre deltar på tlf under utfylling. Det henger sammen med helselovgivningen som definerer alle under 16 år som ikke helserettslig myndig og kan dermed ikke besvare helseopplysninger uten foreldre.

For de under 16 år: Last ned samtykkeskjema her (pdf)


For deg som skal ha dose 3 

Alle over 65 år har fått sms med tilbud om time til Dose 3. Hvis du av ulike grunner ikke har mottatt sms eller skjønt hvordan du skal svare, kan du ringe vaksinetelefonen tlf. 40 40 31 01   (mandag – fredag kl. 10:00-14:00).

Dose 3 tilbys  alle over 65 år hvor det har gått 6 mnd siden siste Corona vaksine eller gjennomgått Corona sykdom.

Se også: Flere anbefales tre doser med koronavaksine (fhi.no)
 

Regjeringen har også tidligere besluttet at pasienter med alvorlig svekket immunforsvar skal tilbys en tredje dose koronavaksine. Hvem disse pasientene er identifiseres av spesialisthelsetjenesten som også varsler de det gjelder. Når du har mottatt brev fra spesialisthelsetjenesten, kan du bestille time, om du ikke får tilbudet via sykehus:

Ring vaksinetelefonen og bestille time til dose 3:

Tlf. 40 40 31 01 (kl. 10:00-14:00)
E-post:  vaksine@loten.kommune.no  

Du må ha med dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten som kan vises fram når du skal til vaksinasjonstimen. Om du har spørsmål kan disse rettes til fastlegen.

Det skal gå minimum 4 uker mellom dose 2 og 3 og det vaksineres med både Pfizer og Moderna.

Siden det kan ta tid å få brev fra spesialisthelsetjenesten er det kommet frem til følgende alternative måter å dokumentere at man tilhører en pasientgruppe som kan motta en tredje dose:

Hvis du er i en av disse gruppene og ønsker vaksine før du får brev fra sykehuset kan du vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår: 

  • organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
  • alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Les mer på FHI sine sider.

Det går fint å kombinere vaksiner fra Pfizer og Moderna. Les mer her. 


Registrer deg eller avregistrer deg her:

 

Vi minner om at de som er bosatt i Løten, men har fått vaksine pga arbeid i annen kommune går inn og registrerer at de ikke vil ha vaksine. Da slipper vi å bruke tid og penger på å sende deg sms og brev.

Vi oppfordrer deg til å ta vaksinen!