Skatteetaten overtar fra 1. november 2020

Informasjon fra Skatteetaten

Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag, og etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen. Hvis du har en sak under behandling hos ditt gamle skatteoppkreverkontor, blir denne overført til Skatteetaten. Du kan få tildelt ny saksbehandler/ kontaktperson.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.


Oppmøte i skranke

Oppmøte i skranken ved skattekontorene skjer etter timebestilling.

Viktig: På grunn av koronasituasjonen er tilbudet om publikumsveiledning på skattekontorene kun tilgjengelig for enkelte tjenester der det kreves personlig oppmøte. Det vil si at man kun får veiledning på kontoret dersom man skal søke om skattekort for første gang (kun utenlandske statsborgere), melde flytting til Norge, få utført ID-kontroll, gjennomføre DNA-test eller bekrefte farskap. Les mer

For andre henvendelser, se informasjonen som følger under.


Selvbetjening på nett

Skatteetatens nettsider oppdateres med informasjon om skatteoppkreveroppgaver, og der finner du svar på mange spørsmål samt mulighet for å betjene deg selv på nett:


Her får du også hjelp

På telefon 800 80 000


Se mer på Skatteetaten.no

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no. Her kan du finne svar på mange spørsmål og mulighet for å sende inn spørsmål, søknader, bestilling av utskrifter, klager mm via nett. Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.