Revhiet barnehage

Velkommen til Revhiet barnehage!

Vi åpent vår nye barnehage i august 2021, og tidligere Ryli og Skøienhagan har flyttet inn i lokalene. Revhiet er en kommunal barnehage i Løten sentrum, med nye lokaler og en flott ny utelekeplass med mange muligheter til spennende lek! Revhiet er en flerkulturell barnehage med et berikende miljø for alle! Selv om barnehagen er ny har de ansatte meget god kompetanse og mye erfaring i jobbing med barn. Se bilder fra barnehagen nederst. 

Adresse: Skolevegen 7, 2340 Løten.

Telefon:Ingrid Bjørnstad og Iren Skyltbekk

Kontor: 62 56 42 67 / 46 94 69 66

Avdelinger:
Bia: 47 78 73 64 
Loppa: 47 78 79 81
Humla: 95 08 05 68
Sommerfuglen: 90 26 57 65 
Tusenbenet: 95 36 94 28

Åpningstider:

Alle hverdager kl. 07:15-16:30
Sommer: Stengt i uke 29 og 30
Jul: Barnehagen er stengt fra og med 24. desember til og med 2. januar

Ledelse

Virksomhetsleder: Iren Skyltbekk, tlf. 469 46 966/ epost: iren.skyltbekk@loten.kommune.no
Assisterende virksomhetsleder: Ingrid Bjørnstad, tlf. 902 29 813/ epost: ingrid.bjornstad@edu.loten.kommune.no

Plasser i barnehagen

Vi kan tilby både 100%, 80% og 60 % plasser.


Avdelinger

Revhiet  er en 6 avdelings barnehage:

  • 3 avdelinger for barn 0-3 år, med 9-12 barn på hver avdeling
  • 3 avdelinger for barn over 3-6 år, med plass til 18 barn på hver avdeling

Gruppesammensetningene kan variere fra år til år avhengig av barnas alder og søkermassen. Barna har sin avdeling med fast ansatte hvor de hører til. De minste barna har egen plass på uteområdet. I tillegg er barna delt inn i små grupper ved samlinger, turer og ulike opplegg. Vi samarbeider også på tvers av avdelinger når det er naturlig. Våre eldste barn får et «førskoleklubb-opplegg» som gjør dem bedre forberedt til skolestart. Her jobber vi på tvers av avdelinger slik at de som er på samme alder blir godt kjent med hverandre før skolestart.


Mat og fysisk aktivitet

Vi serverer tre brødmåltider hver dag + frukt/grønnsaker, så barna trenger ikke å ha med matpakke. Noen dager lager vi varm mat – ute eller inne.

Vi jobber mye med HOPP - Helsefremmende oppvekst, der fysisk aktivitet hver dag og sunt kosthold vektlegges. Som nærmeste nabo til Løtenhallen og basishallen så vil de bli flittig brukt av oss. I nærområdet er også Tufteparken, fotballbaner, friidrettsbane og skogen Skøienhagan. 

Revhi hoppbakke, som barnehagen er oppkalt etter, ble revet for noen år siden, men det fine unnarennet er supert for aking! Vi er også nabo til Løtenhallen og Basishallen, så her er det mange muligheter for ulike aktiviteter, lek og turer hele året!


Satsingsområder

Disse tre satsningsområdene er basis for all annen utvikling. Dette er områder som er viktige for at barn skal «klare seg godt her i livet». Dette vil hjelpe barna i lek, kommunikasjon og aktivitet med andre barn og voksne. Forskning viser at barn som fungerer godt på disse tre områdene vil fungere bra på skolen når de kommer så langt.

  • DUÅ – «De utrolige årene» - Utvikle barnas sosiale og emosjonelle ferdigheter, slik at de fungerer godt sosialt og får gode vennskap.

  • Språkstimulering – Jobbe målbevisst med språkstimulering slik at barna får utviklet et godt språk og klarer å uttrykke sine ønsker og behov.  

  • HOPP – helsefremmende oppvekst. Legge til rette for mye fysisk aktivitet for å utvikle barnas motoriske ferdigheter og utholdenhet.

Ansatte i Revhiet ønsker alle kjente og nye barn og foreldre velkommen til Revhiet barnehage. Vi gleder oss til å bli godt kjent med dere alle! Gjennom året har vi også ulike sosiale sammenkomster med dere foreldre.


Se bilder fra barnehagen her: