Betalingssatser/ priser for kommunale tjenester i Løten kommune vedtas hvert år av kommunestyret i gebyrregulativet. Prisene gjelder fra 1.januar til 31. desember hvert år. Priser A-Å ser du nederst på siden.

Gebyrregulativ for 2021


Faktura for kommunale avgifter

Fakturaer sendes ut ca. 3 uker før betalingsfrist. Forfallsdatoer:

  • Kommunale avgifter (inkl. eiendomsskatt): 30. mars, 30. juni og 30. oktober
  • Barnehage og SFO: 20. hver måned (fritak for juli måned)
  • Tømming av tank (for husstander med privat avløp) kommer på egen faktura:
    30. april, 30. juli og 30. november.

Faktureringsadresse:

Løten kommune
Postboks 113, 2341 LØTEN
Bankkonto: 1865 07 00240
OCR-innbetalinger (med KID-nr) 1822 33 46649
Bankkonto skatt: 6345 06 04153
Vi benytter elektronisk faktura

Se også: