Forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2024:

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 (foreløpig)

Formannskapet behandler budsjettet i sitt møte den 1. desember, og innstiller til Kommunestyret. Det legges da til høring fram til Kommunestyret skal vedta budsjettet den 17. desember. Sakene til politisk behandling finner du i møtekalenderen her.

 

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024: