Link til dokumentene:Budsjett og økonomiplan

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 (pdf) 

 

Her kan du lese den samlede saksfremstillingen i forbindelse med budsjettbehandlingen:

Samlet sak om budsjett og økonomiplan