Oppdatert 24.11.2021:

Sykepleiere ved Løten helsetun, Avdeling 3:

Viktoria Dyrkoren og Kristin Arntsen er ansatt som sykepleiere ved Avdeling 3 på Løten helsetun. Begge tiltrer i februar 2022.
Det var totalt elleve søkere på de to stillingene.


Prosjektmedarbeider Oppvekst i 50 % stilling:

Karianne Nilsen er ansatt som prosjektmedarbeider i perioden 1.1. – 30.9.2022.
Det var totalt ni søkere på stillingen.


Pedagogisk leder ved Lund barnehage:

Maren Hauglie Risberget er ansatt som pedagogisk leder ved Lund barnehage.
Oppstartsdato var 11. november. Det var totalt åtte søkere på stillingen.


Fagarbeider ved Løten ungdomsskole:

Frode Krokengen er ansatt som fagarbeider ved Løten ungdomsskole. Han tiltrer den 1.1.2022.
Det var totalt 28 søkere på stillingen.


Oppdatert 02.11.2021:

Assisterende rektorer 

Etter intern utlysning har vi nå fått på plass assisterende rektorer i 30 % stilling ved Jønsrud, Ådalsbruk og Lund skoler. Disse er:

Marit Schjerpen på Jønsrud skole/SFO
Monica Brendlien på Ådalsbruk skole/SFO
Tonje Mikkelsen på Lund skole/SFO.

 

Illustrasjonsbilde (Ricardofoto)