Besøksadresse: Venslivegen 11, 2340 Løten

Kontakt oss Logo Løten Virke

Resepsjon: tlf 62 56 42 26 
Arbeidsrom: tlf 62 56 42 25 
Ved og service: tlf. 482 29 534 
Epost til Løten Virke: Loten.Virke@loten.kommune.no

Avdelingsleder: Ragnhild Bekk tlf. 957 89 239, 
ragnhild.bekk@loten.kommune.no

Her kan du bestille ved for levering høsten 2021:


Åpningstider:

Mandag - torsdag: kl. 09:00-15:00
Fredag: kl. 09:00-14:30 

Løten kommunes mål er å legge til rette for at innbyggerne skal kunne ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Løten Virke gir tilbud om arbeid og aktivitet til voksne som ikke har et ordinært arbeid, eller som har et særskilt behov for et tilrettelagt arbeids- og/eller aktivitetstilbud.

Tilbudene som er organisert innenfor Løten Virke har en felles målsetting om at den enkelte bruker skal gis:

  • Et individuelt tilpasset tilbud som innebærer trivsel, trygghet og utvikling

Se brosjyre om hvordan vi jobber!

Vi er organisert i baser: 

Tilbudet er regulert av bestemmelser i Helse og omsorgstjenesteloven og Sosialtjenesteloven, om kommunens ansvar om å tilrettelegge for aktiv deltakelse ved bruk av tilpassede virkemidler og gjennom samarbeid med andre offentlige og private instanser.