Konsulent for funksjonshemmede koordinerer tilbud om avlastning og støttekontakt, gir råd og veiledning til familien og er med og utarbeider individuelle planer. Samarbeidspartnere kan være habiliteringstjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien, skoler, barnehager, NAV, legetjeneste, helsestasjon.

For barn og unge: 

Tjenesten er organisert i Helse- og familietjenesten Bilde fra tilrettelagt brygge ved Haverbekkvika, Rokosjøen (Foto: Jonas Jeremiassen Tomter)


For voksne:

Tjenesten er organisert i Hjemmebaserte tjenester