Adresse Postadresse: Hamninga 6, 2340 Løten
E-post
Kontaktperson Leder: Jeanette R. Wangerud, tlf.: 951 62 161
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Vi er en turngruppe med tilbud fra 2 år opp til unge voksne turnere. Vi driver breddeidrett for gutter og jenter.
I tillegg konkurranseparti i grenene Turn Kvinner og Tropps-gymnastikk.
Aktivitet Vi har aktiviteter 6 dager i uken i Basishallen, i tilknytning til Løtenhallen. Det er aldersbestemte grupper: 2-3 år, 5 år, 6-9 år,10-12 år og ungdomsgruppe fra 13 år.
Tidspunkter Se hjemmeside for timeplan.
Sted Basishallen, Løtenhallen
Egenandel Se våre hjemmesider for priser.
Dato oppdatert 2020-02-11