Adresse Hommerstad N, 2340 LØTEN
E-post
Kontaktperson Anders Bronken, tlf 62 59 35 31/ 913 10 432
Se mer om kontaktepersoner og styret her:
http://www.loten-nf.no/?s=styret
Web adresse
Dato oppdatert 2019-09-26