Kommunestyret i Løten opprettet 20. juni 2018 "Løten kommunes kulturpris – Edvards palett". Formålet med prisen er å anerkjenne utøvende aktører som skaper positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Løten. Prisen er en videreutvikling av Løten kommunes kulturpris (2001 – 2017), og tidligere priser/stipender. Driftsutvalget supplert med ordfører avgjør på fritt grunnlag hvem som skal få prisen.


Statutter (kriterier) for Løten kommunes kulturpris – Edvards palett

Unge Edvard Munch lot seg inspirere av det mangfoldige kulturlandskapet i Løten. En indre palett av lys og farger, av stemninger, uttrykk, opplevelser og erindringer, som han hentet fra og delte av.

  1. Løten kommunes kulturpris – Edvards palett er en utmerkelse som tildeles utøvende aktører, enkeltpersoner eller grupper, som i kraft av sitt virke og sin aktivitet skaper positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Løten.

  2. Prisen er ved opprettelsen i 2018 på kr. 12.000.

  3. Løten kommunes kulturpris – Edvards palett kan deles ut hvert år under forutsetning av at kommunestyret bevilger midler. Med prisen følger et diplom undertegnet av ordfører.

  4. Løten kommunes kulturpris – Edvards palett har frist for skriftlige forslag innen 1.10. Forslagene stilles til Løten kommune. Driftsutvalget supplert med ordfører avgjør på fritt grunnlag hvem som skal få prisen.

  5. Tildelingen skal foretas første halvdel av påfølgende år i et egnet arrangement. Ordfører deler ut prisen.
     

Vedtatt i kommunestyret den 20.06.2018, sak 0023/18.

Frist: Årlig frist for forslag er 1. oktober

Foreslå din kandidat her!

Se hvem som har fått prisen tidligere