25. september gikk vi inn i en ny fase med gjenåpning av samfunnet, med fortsatt økt beredskap.  Det er få regler, mer selvtesting og mindre smittesporing. Karanteneplikten har opphørt for alle. 

 

 

Har du symptomer?  Har du testet positivt?   Koronatest  Er du nærkontakt?  Koronavaksine

 

Hold smitten nedeHold smitten nede: Vær hjemme når du er syk, test deg ved symptomer, fortsett med god håndhygiene, unngå håndhilsing og ta vaksine! 

 

Fra 1. oktober rapporterer vi ikke  daglige smittetall

Majoriteten av personer med høy risiko for alvorlig sykdom er vaksinert og beskyttet. I vår risikovurdering fremover har derfor antall smittetilfeller mindre betydning. Vi legger i stedet mer vekt på i hvilke grupper smitten forekommer, om det er kjente smitteveier og at kapasiteten i helsetjenesten i kommunen opprettholdes, herunder kapasiteten til testing og smittesporing.      
 

Informasjon fra nasjonale helsemyndigher