Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er opptrening i hverdagslivets gjøremål i ditt hjemmemiljø.

Se også:

Er du motivert for å gjøre en innsats for deg selv og din helse? Med hverdagsrehabilitering kan du får en mer aktiv hverdag.

Eksempler på hva som kan trenes på:Illustrasjonsbilde

 • Gå ut og hente post
 • Dusje selv
 • Komme seg ut og inn av sengen selv
 • Tilberede måltider
 • Påkledning
 • Handle i butikken
 • Delta i sosiale aktiviteter eller hobbyer
 • Renhold/vaskeri

Hvem passer hverdagsrehabilitering for?

Hverdagsrehabilitering kan passe for deg som har hatt et fall i funksjon, og har fått problemer med hverdagslige aktiviteter. Og du har et ønske om å trene deg opp til å mestre dette igjen.

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team, med hjemmetrener, fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier.
Ved behov samarbeider vi med andre hjemmetjenester. Hverdagsrehabilitering skal fokusere på hva som er viktig for deg. Teamet setter sammen et treningsopplegg som vil hjelpe deg å nå dine mål.
Treningen foregår i ditt hjem eller nærmiljø.

Er hverdagsrehabilitering noe for deg?

Ta kontakt med en av oss:

Avdelingssykepleier ved Hjemmebaserte tjenester
Ergoterapeut Erik Moberget: Tlf. 99 53 91 05
Fysioterapeut Anne Sofie Lund: Tlf. 91 80 95 12

Hverdagsrehabilitering er et gratis tilbud.

Søknadskjema

Benytt søknadsskjema for helsetjenester i Løten Kommune

Sammen med deg vil et tverrfaglig team utarbeide mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag, og bistå deg i å nå disse.

Målet er å legge til rette for en aktiv alderdom og god livskvalitet.
 


Positive fordeler med aktivitet er mange...

 • Bedre humør og energi
 • Bedre helse
 • Bedre søvn
 • Tenker klarere
 • Lettere å komme seg ut og delta på sosiale aktiviteter.
 • Du kan være selvhjulpen lenger og bo i eget hjem.

(Kilde: 65+, helsedirektoratet)

Se også:

Se også vår brosjyre om hverdagsrehabilitering her