Hjemmebaserte tjenester har ny organisering fra 1. januar 2021

Snarveier: 

Tildelingsteam   Tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne//Fysioterapi//Ergoterapi//Rus og psykiatri//Brukerstyrt personlig assistent (BPA)//Hverdagsrehabilitering//Omsorgslønn//Ambulerende vaktmester//Hjemmehjelp // Hjemmesykepleie // Kommunal bolig og omsorgsbolig// Dagsenter// Trygghetsalarm // Demenskoordinator // Dagsenter //KreftkoordinatorSøk om tjenester her:

Pleie og omsorgstjenester - søknadsskjema

Søknad sendes til Tildelingsteam, Løten kommune, Sykehusvegen 10, 2340 Løten


Virksomhetsleder for Hjemmebaserte tjenester

Cecilie Nilsen, tlf. 92 45 40 87, e-post: Cecilie.Nilsen@loten.kommune.no


Disse avdelingene og tjenestene er en del av Hjemmebaserte tjenester:

 

 

Tildelingsteam

Tildelingsteamet behandler søknader på helse- og omsorgstjenester som er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven. 

Alle henvendelser går til tildelingsteam, som fordeler tjenestene.

Kontakt:

Telefon: 41 69 18 89 (kl. 08:00-15:00 alle hverdager).
Avdelingsleder: Ida Borg, tlf. 94 02 79 22, epost: ida.borg@loten.kommune.no 

 Avdeling: Tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne:

Avdelingsleder: Lone Leidland, tlf. 47 90 20 88, 
e-post: lone.leidland@loten.kommune.no

 

Boliger for funksjonshemmede

Kontaktinfo:

Avdelingsleder: Lone Leidland, tlf. 47 90 20 88, 
e-post: lone.leidland@loten.kommune.no

Assisterende avdelingsleder: Magnus H. Thorbjørnsen, tlf 95 70 56 91,
e-post: magnus.haugen.thorbjornsen@loten.kommune
 

Tjenester: 

Boliger i bofellesskapet Lykkebo i Sykehusvegen 2 og Svingen i Sykehusvegen 12

 


 

Avdeling: Forebygging og mestring:

Avdelingsleder: Ida Borg, tlf. 94 02 79 22, e-post: ida.borg@loten.kommune.no 

Tjenester:

 

Ergoterapi og fysioterapi 

Kontakt: 

Ergoterapeuter:
Erik Moberget, tlf. 99 53 91 05, e-post: erik.moberget@loten.kommune.no 

Agnethe Slaatten Berg, tlf: 47 90 93 58, e-post: Agnethe.Slaatten.Berg@loten.kommune.no

Fysioterapeuter:
Anne Sofie Lund, tlf. 91 80 95 12, e-post: anne.sofie.lund@loten.kommune.no

Berit Jakobsen, tlf. 90 64 92 16, e-post: berit.jakobsen@loten.kommune.no

Tjenester:

Fysioterapi 

Ergoterapi  

  

 

ROP-tjenesten (Rus og psykiatri)

Kontaktinfo:

Trude Haugseth Øien tlf. 41 55 80 06, e-post: trude.haugseth.oien@loten.kommune.no

Tjeneste:

Rop-tjenesten

 

 

 

 

BPA (Brukerstyrt personlig assistent)

Kontakt:

Ida Borg, tlf. 94 02 79 22, epost: ida.borg@loten.kommune.no 

Tjeneste:

Brukerstyrt personlig assistent

 

 

 


Hverdagsrehabilitering

Kontaktinfo:

Ida Borg, tlf. 94 02 79 22, epost: ida.borg@loten.kommune.no

Tjeneste:

Hverdagsrehabilitering

 


 

 


Omsorgslønn

Kontaktinfo:

Ida Borg, tlf. 94 02 79 22, epost: ida.borg@loten.kommune.no 

Tjeneste:

Omsorgslønn

 

 

 


Ambulerende vaktmester

Kontaktinfo:

Kees Mikkel Broekman, tlf. 62 56 41 47/ 97 07 76 06, epost: kees.broekman@loten.kommune.no 

 

 

 


Personlig bistand, opplæring og mestring

Kontaktinfo: 

Ida Borg, tlf. 94 02 79 22, epost: ida.borg@loten.kommune.no

 

 

 

 

Kommunal bolig og omsorgsbolig

Kontaktinfo:

Cecilie Nilsen, tlf. 92 45 40 87, e-post: Cecilie.Nilsen@loten.kommune.no

Tjenester:

Omsorgsbolig og trygdebolig

Boenheten

Søk om kommunal bolig her (pdf) 

 

 

Avdeling: Hjemmetjenesten

Avdelingsleder: Marte Norstad Opsahl, tlf. 41 69 36 75, e-post: marte.norstad.opsahl@loten.kommune.no


 

 


Hjemmesykepleie

Kontakt: Døgnbemannet vakttelefon: 99 50 67 14/ 99 50 67 11

Avdelingsleder Marte Norstad Opsahl, tlf. 41 69 36 75, e-post: marte.norstad.opsahl@loten.kommune.no

 

Tjeneste:

Hjemmesykepleie

Trygghetsalarm

 

 

 


Hjemmehjelp

Kontakt:

Marius Stråbø Johansen, tlf.  94 87 13 42, e-post: marius.strabo.johansen@loten.kommune.no

Tjeneste:

Hjemmehjelp

 

 

 

 

Dagsenter

Kontakt:

Marius Stråbø Johansen, tlf. 94 87 13 42, epost: marius.strabo.johansen@loten.kommune.no

Tjeneste:

Dagsenter

 


 

 

Demenskoordinator

Kontakt:

Guro Brenden, tlf. 941 34 354, epost: guro.brenden@loten.kommune.no

Agnethe Slaatten Berg, tlf. 47 90 93 58, epost: agnethe.slaatten.berg@loten.kommune.no

Tjeneste:

Demensteam


 

 

 

 

Kreftkoordinator

Kontakt: 

Hilde Haugen Fjæstad, tlf. 48 99 52 33, epost: hilde.haugen.fjaestad@loten.kommune.no 

Tjeneste:

Kreftsykepleie