Løten kommune har eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier bolig, fritidseiendom, næringsbygg eller annen eiendom må betale eiendomsskatt til kommunen.

Betaling

Det beløpet du betaler i eiendomsskatt blir likt fordelt på tre terminer gjennom året på regningen for kommunale avgifter. Forfallsdatoer: 30. mars, 30. juni og 30. oktober. 


Ny takst på eiendommer i Løten kommune fra 2021

Alle eiendommer i Løten har fått ny takst som gjelder fra 1. januar 2021. Det er 10 år siden forrige taksering. I forbindelse med dette har alle eiendommer blitt befart i 2020. Taksten er i hovedsak basert på fakta om eiendommen din, hvor ulike bygningstyper og arealer er gitt ulike priser. I tillegg er det gjort en skjønnsmessig vurdering av bygningenes tilstand, standard og kvalitet, og forhold rundt eiendommen. Geografisk beliggenhet (soner) har også betydning for taksten.


Retningslinjer og sonekart

Sakkyndig nemnd har utarbeidet retningslinjer og sonekart for hvordan takstene skal fastsettes. Disse benyttes når taksten for den enkelte eiendom skal fastsettes. Retningslinjene og sonekartet gjelder til neste omtaksering, som vanligvis skjer hvert tiende år. 

Se spørsmål og svar her

Her kan du se retningslinjene for Løten kommune 

Her kan du se sonekartet som gjelder fra 2021 


Brev og skatteseddel

Du vil motta to brev fra oss innen 1. mars: Et brev med informasjonsbrosjyre om ny taksering samt forklaring på skatteseddel, og et eget brev med skatteseddel som gjelder for din eiendom. Brevene sendes digitalt, evt i posten til de som ikke har digital postkasse (Digipost, eBoks eller Altinn). Får du ikke åpnet det digitale brevet? Se mer under spørsmål og svar nederst på siden.

NB: Skatteseddelen er ikke en faktura. Eiendomsskatten blir fakturert sammen med andre kommunale avgifter. 


Har du spørsmål om skatteseddelen din eller eiendomsskatten?

Vil du snakke med oss?

Ring tlf 62 56 40 00 (kl. 10:00-14:00).


Klage

Hvis du mener eiendomsskattetaksten er feil, kan du klage på taksten. Det må skje skriftlig og innen 12. april 2021

Se mer om hvordan du klager her
 

Skattesats

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med behandling av budsjettet hvilken skattesats som skal benyttes.  For 2021 har kommunestyret vedtatt at alle næringseiendommer, boliger og fritidseiendommer skal ha en eiendomsskattesats på 3,3 promille. 

Før eiendomsskatten beregnes reduseres taksten på boliger og fritidsboliger med 30 prosent (obligatorisk reduksjonsfaktor).


Skattelister til offentlig ettersyn

Løten kommune kunngjør (innen 1. mars hvert år) en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesats og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg er det utarbeidet egen liste med eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven § 5 og § 7. Listene ligger ute i seks uker til offentlig ettersyn. Listene finner du her og i servicekontoret. 

Se skattelister til offentlig ettersyn


Min side

På Min side kan du se dine fakturaer og hva du betaler i eiendomsskatt, i tillegg kan du se informasjon om eiendommen din.


Spørsmål og svar om eiendomsskatt: