Avfallsplan 2013-2020 er felles kommunedelplan for avfallssektoren i de 4 kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Planen består av følgende dokumenter, som du kan lese her:


Hovedmål for avfallshåndteringen i regionen

Hamarregionen skal ha en bærekraftig og kostnadseffektiv avfallshåndtering, fornøyde avfallskunder, samt unngå forsøpling.
 


Planen ble vedtatt her 

Hamar kommunestyre 19.06.2013, sak 65/13
Ringsaker kommunestyre, 29.05.2013, sak 47/13
Stange kommunestyre, 19.06.2013, sak 30/13
Løten kommunestyre 19.06.2013, sak 20/13