Om tjenesten
Kort beskrivelse Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.
Målgruppe
Alle med lav inntekt unntatt studenter uten barn og militære.
Kriterier/vilkår På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Søknad om bostøtte kan sendes 12 ganger i året med søknadsfrist den 25. i hver måned.
Søknaden sendes til Gjelder søknad på papir:
Servicekontoret i Løten,
Postboks 113,
2341 Løten
Saksbehandlingstid Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.
Klagemulighet Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.
Klagemuligheter andre
Annen informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til Servicekontoret i Løten kommunen for å få hjelp og veiledning.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret i Løten
Besøksadresse: Kildevegen 1, 2340 Løten
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten
Telefon: 62 56 40 00
E-post: Servicekontoret
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2019-12-17