Illustrasjonsbilde fra skole (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)


Barneskoler:

Jønsrud skole 

Lund skole

Østvang skole

Ådalsbruk skole


Ungdomsskole:

Løten ungdomsskole

 

Privat skole i Løten:

Hedmarken Friskole


Skolekretser:

Eleven hører til skolekretsen i det området man bor i. 
Oversikt over skolekretser 


Visma flyt skole - Foreldreinformasjon:

Innlogging til VISMA Flyt Skole

Har du problemer med innlogging, send en e-post til skolefaglig rådgiver
Kristian Kjølhamar: kristian.kjolhamar@edu.loten.kommune.no