Illustrasjonsfoto elgskilt

Påkjørte eller skadede dyr?

Om du ser skadede dyr langs trafikken er det viktig at du tar kontakt med en gang! 

  • Ved påkjørsler, ring Politiet, tlf. 02800 eller 113
  • Ser du skadet eller syke hjortevilt, ring Fallviltgruppa (tidligere kalt Viltnemda), tlf. 948 87 550.
  • Kontaktperson i kommunen, miljørådgiver Sigrun Skjelseth
    tlf. 93 84 62 74 

Skadefelling av andre dyrearter enn hjortevilt (elg, rådyr og hjort) er ikke en del av ansvarsområdet til fallviltgruppa. Ett eksempel på dette er grevling som gjør skade i hagen til en huseier, dette er huseiers ansvar og han/hun må dekke kostnaden selv for et eventuelt fellingsforsøk på skadegjøreren.


Mange påkjørsler av hjortedyr i året

Mange veger og en jernbanestrekning Løten er til hinder for fri ferdsel for viltet. Spesielt for elgen og rådyr er kryssingen av vegene en farlig affære, og mange dyr blir påkjørt hvert år.

Kommunen har ansvaret for ettersøk og eventuell avlivning av skadet hjortevilt langs veger og jernbane.

Fallviltgruppa utfører denne oppgaven i kommunen.Gruppa består av 6 medlemmer som har en vakttelefon på rullering.


Spørsmål?

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med vår miljørådgiver:
Sigrun Skjelseth, tlf. 93 84 62 74 / sigrun.skjelseth@loten.kommune.no