Om tjenesten
Kort beskrivelse Trygghetsalarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for brukeren.
Trygghetsalarmen skal være en del av det tilbudet tjenesten gir for at brukeren skal kunne bo hjemme lengst mulig.
Kriterier/vilkår Det foretas en samlet vurdering utfra opplysninger i søknaden og evt. etter hjembesøk hvor følgende kriterier tillegges vekt:
- At søkeren er klar og orientert
- At søkeren er utrygg, bor alene og har lite nettverk
- At søkeren har spesielle behov utfra helsemessige årsaker
- Søkeren må ha telefon
Gebyrer, avgifter osv
Relaterte tjenester
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Søknad fremmes skriftlig eller muntlig av bruker (eller den som brukeren har gitt fullmakt) til Hjemmebasert omsorg.
Ingen søknadsfrist, det kan søkes gjennom hele året.

Søknaden sendes til Søknaden sendes til:
Tildelingsteamet,
Sykehusvegen 10,
2340 Løten.

Tlf: 416 91 889 (hverdager kl. 08:00 – 15:00)
E-post: tildelingsteam@loten.kommune.no
(NB! Ikke send søknad eller personsensitive opplysninger i mailen. )
Saksbehandlingstid - Svar mottas innen 2 uker på at søknad er mottatt
- Dersom ikke kriterier for alarm fylles, skal søker orienteres om andre private tilbud.

Private alarmer kan også knyttes til hjemmebaserte tjenester etter nærmere avtale
- Når behovet for alarm opphører skal apparatet leveres tilbake til hjemmebaserte tjenester
Annen informasjon

Om tjenesten:

Ved tildeling av trygghetsalarm blir brukeren registrert i eget register og må undertegne en brukeravtale.
Hjemmebaserte tjenester betjener alarmene døgnet rundt.
Alarmen kontrolleres av ansvarlig personell hver måned dersom annet ikke er avtalt.
Hjemmebaserte tjenester tar kontakt med bruker så fort det lar seg gjøre etter utløst alarm.

Forventninger til brukeren:

• Må ha alarmsmykket på seg hele døgnet
• Må ikke bruke alarmen når det er mulig å bruke telefonen
• Alarmen brukes innendørs eller maks.50 m fra huset
• Må være villig til å levere nøkkel til hjemmebaserte tjenester eller alarmsentral
• Må forplikte seg til å bruke utstyret slik at det ikke oppstår unødig skade


Annen informasjon:

Denne tjenesten er kommunen ikke pålagt å ha.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Hjemmebaserte tjenester
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Løten helsetun, Sykehusvegen 10, 2340 LØTEN.
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2021-05-10