Hvert år har Løten Ungdomsråd 20.000 kroner til å dele ut til skoler, personer, organisasjoner eller grupper som driver barne- og ungdomsarbeid i Løten.

Pengene bør gå til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet eller åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden.
Aktivitetene skal være tilgjengelige for barn og unge i kommunen.


Søknadskjema:

Årlig søknadsfrist

Tildeling av midler vil skje i påfølgende møte i Løten Ungdomsråd

Her kan du laste ned vårt søknadsskjema

NB: Budsjett og handlingsplan må vedlegges.


Last ned og fyll ut søknadssskjema, som sendes hit:                                                 

Løten Ungdomsråd v/sekretær Mona M Nygaard, Postboks 113, 2341 Løten eller på mail: post@loten.kommune.no

 

Eksempler på tiltak som har fått støtte tidligere:

 • Utendørs bordtennisbord ved Hedmarken Friskole

 • Musikkutstyr på Ådalsbruk skole

 • Skoloemiljøutvalget på LUS

 • Svømmeutstyr på Jønsrud

 • Innkjøp av instrumenter Løten skolekorps

 • Skrivekurs Løten kulturskole

 • Midler til sikringskurs for instruktører i Løten turn

 • Barnas turlag

 • Løiten Jeger og Fiskeforening – Ungdom- & Fiskegruppa til prosjekter og aktiviteter

 • Teatergruppe

 • Løten Skateboardklubb – til oppussing

 • Løten turn – til treningssamling

 • Åpen Hall – pizza ovn

 • Løten Tennisklubb – til minitennis-turnering


Kriterier for tildeling av BUK-midler

Vedtatt i møte i BUK 23.04.14

 1. Skoler, personer, grupper og organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid i Løten kan søke om Barne- og Ungdomsmidler. Flere kan gå sammen om en søknad. Søknaden sendes til BUK.

 2. Pengene bør gå til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet, eller åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden. Aktivitetene skal være tilgjengelig for barn og unge i kommunen.

 3. Det må foreligge budsjett og handlingsplan for prosjektet det søkes penger til. Det bør informeres i søknaden om prosjektet vil kunne gjennomføres med bare deler av summen det søkes om. I disse tilfellene (og ved andre anledninger), kan BUK velge og tildele bare deler av summen det søkes om.

 4. BUK kan velge å sette til side midler som da vil gå inn i neste års tildeling, hvis det ikke foreligger søknader som oppfyller kravene eller hvis ingen av søknadene er aktuelle å tildele midler.

 5. Søknadsfristen blir annonsert på Løten kommunes hjemmesider og i Løtenavisa hvert semester.