Medlemmer i Samarbeidsutvalget for Lund skole og SFO

Politikerne er valgt for perioden 01.11.2019– 31.10.2023


Politisk medlem

Lillian Gran (AP)
Vara: Andrés Lopez Aliciasson (AP)


Virksomhetsleder/ rektor

Pål Marius Skjærstad, rektor ved Lund skole og SFO

Sekretær i samarbeidsutvalget: Gunn Slettvold, styrer i Lund barnehage


2 representanter fra foreldre ved skolen/ FAU

2 representanter fra elevrådet 

2 representanter fra ansatte i skolen

1 representant for ansatte i barnehagen

2 representanter fra foreldre i barnehagen

 

Se også: