Hallvard Trætteberg (1898 - 1987) er kjent som skaperen av offentlig heraldikk i Norge, som fagmann og som kunstner. Den enestående posisjonen Trætteberg opparbeidet seg som heraldiker hadde til forutsetning at han arbeidet og forsket på området – samtidig som han var en produktiv billedkunstner.


Det startet med sommerjobb

Hallvard Trætteberg ble født i Løten i 1898, og var en odelsgutt i fra Nordbygda. Det var en solid familie som satte utdannelse høyt, og etter artium på Hamar begynte han å studere i Oslo. Han endte på Statens kunst- og håndverkskole og ville bli kunstner. Etter et studieopphold i Italia for å studere den italienske kunsten, hadde han behov for fast inntekt og fikk en sommerjobb i Riksarkivet. «Sommerjobben» varte i hele 50 år og ble hans hovedbeskjeftigelse. Her fikk han bruk for sin kunstutdanning og utformet dagens riksvåpen, alle de fylkeskommunale våpnene og en rekke kommunevåpen. Dette kalles heraldikk.

I heraldikken kombineres historie og tradisjoner med kunstutforming.

 

Heraldikk

Som heraldiker er Trættebergs våpenkunst preget av klarhet og entydighet. Et våpen skulle helst bare ha to farger og en figur, fremstilt uten perspektiv og skyggelegging. Motivet skulle være usammensatt og fremstå som en silhuett eller et omriss, forenklet og formgitt på en måte som fyller skjoldflaten effektivt. Trætteberg utgav tallrike arbeider om norsk og utenlandsk heraldikk, og hans oppfatninger om heraldikk ble normsettende langt utover egen produksjon. Trættebergs første kommunevåpen, Mandal kommune, er fra 1921. Det siste for hjembygda Løten i 1984.


Lys, luft og landskap

Trætteberg hadde i sin utdanning spesialisert seg på akvarell, og han deltok på den renommerte Høstutstillingen i Oslo fem ganger med tegninger og akvareller. Han malte jevnlig hele livet og på ulike steder, og i hovedsak utendørs. Trætteberg malte lys, luft, landskap og bevegelse, og gjerne motiver fra bondeyrket og øvrig folkeliv på bygda. Han malte motivene sine raskt og gjorde de ferdig der og da. Maleriene er preget av raske strøk og bare ett lag med maling. Dette er en vanlig teknikk for akvarellmalere, men Trætteberg overførte også dette til oljemaleriene sine i en realistisk og impresjonistisk stil.


Ridder av 1. klasse

Trætteberg ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1966 for sin tjeneste innen norsk heraldikk. I 1975 oppsummerte han sin virksomhet som heraldisk kunstner gjennom en utstilling i Kunstnernes Hus. Sin produksjon som kunstmaler donerte Trætteberg til Løten kommune i 1985. Samlingen utgjør grunnstammen i kommunens kunstsamling, og dannet grunnlag for opprettelsen av Hallvard Trættebergs stipend (link).