Løten Virke, Ved og service gir tilbud om sysselsetting og arbeidstrening innenfor områdene vedproduksjon, serviceoppdrag og vedlikehold av maskiner og utstyr. 

Vi har adresse i Venslivegen 11Frykongle og ved

 

Telefon: 62 56 42 26/918 40 451/482 29 534

Epost: Loten.Virke@loten.kommune.no


Bestille ved for levering til høsten?

Du kan bestille ved her

Du kan også kjøpe Fyrkongla til oppfyring.
Den får du kjøpt i vår resepsjon!

 

Priser på ved

2021 (herav mva) 

Blandingsved per sekk (60 liter)

65,00 (13,00)

Bjørk per sekk (60 liter)

85,00 (17,00)

Blandingsved per m

650,00 (130,00)

Bjørkeved per m

850,00 (170,00)

Opptenningsved per sekk (60 liter)

25,00 (5,00)

Levering i Løten per lass

205,00 (41,00)

Levering i Løten sentrum

153,00 (30,75)

Levering med lastebil* i Løten per lass

360,00 (72,00)

Levering utenbygds per lass

256,25 (51,25)

Levering med lastebil* utenbygds per lass

503,75 (100,75)


*Det brukes lastebil når det er større levering i storsekk.

Tillegg for bom-, parkering og veiavgift iberegnes.

Du kan også bestille oppdrag hos oss. Det er bare å ta kontakt!
(Se kontaktinfo øverst på siden)

 

Priser på oppdrag

2021 (herav mva)

Pris for deltaker i arbeidsoppdrag pr. time

160,00 (32,00)

Pris for arbeidsleder i arbeidsoppdrag pr. time

400,00 (80,00)

Minilaster inkl. sjåfør pr. time

667,50 (133,50)

Traktor inkl. sjåfør pr. time

667,50 (133,50)

Tillegg for utstyr til minilaster og traktor pr. time

153,75 (30,75)

Lastebil med kran inkl. sjåfør pr. time

667,50 (133,50)

Ford kassebil inkl. sjåfør

565,00 (113,00)

Wolksvagen pick-up inkl. sjåfør

565,00 (113,00)


Tillegg for bom, parkering og veiavgift iberegnes


Våre tjenester Ved-kapping hos Løten ved og service

  • Salg av ved i små og store sekker
    - vi produserer etter Norsk Standard, og er medlem av Norsk Ved

  • Vi leverer og plasserer veden der du vil ha den!

  • Enkle hageoppdrag og bortkjøring

  • Budkjøring og flytteoppdrag

  • Servicetjenester for kommunen

  • Vi kan ta på oss noe hogst og tynning- og kan tilrettelegge arbeidsopp­gaver knyttet til dette.