NAV skal gi opplysning, råd og veiledning for å hjelpe personer med å løse- og forebygge sosiale problemer, jf. Lov om sosialetjenester § 17.

 

Hva kan du få hjelp til?

Du kan få opplysning, råd- og veiledning om hvordan du kan bedre din situasjon når det gjelder økonomi, bolig og andre sosiale forhold.

 

Krav til den som søke tjenesten:

  • Du må oppholde deg i Løten kommune.
  • Du må være motivert og innstilt på å følge opp din egen sak.
  • Det er ingen økonomiske krav til den som søker tjenesten.

 

Slik søker du om tjenesten:

Fyll ut søknadsskjema etter beste evne, og lever det hos NAV Løten.

 

Hva skjer videre:

  • Hvis du oppfyller vilkårene, vil du motta et svar i form av skriftlig vedtak. Vedtaket vil inneholde informasjon om oppstart av tjenesten, hvilke forventninger som stilles til deg. 

Saksbehandlingstiden kan variere, men den må alltid følge bestemmelsene i forvaltningsloven. Hvis saksbehandlingstiden er mer enn fire uker, skal du få varsel om dette og informasjon om når du kan forvente svar.