Betalingssatser justeres av Kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember hvert år. Se gjeldende priser her. Prisene gjelder fra 1. januar t.o.m. 31. desember hvert år. 

Leiepriser haller og arealer

 

2021


3.1 Løten kinosal:

 

Leie ved arrangement per gang

1 720


3.2 Leie av Løtenhallen:

 

Ved idrettsarrangement per time

370

Ved arrangement per time (som ikke er idrett)

2 930

Ved trening per time

370

Ved trening per time for brukere under 18 år

180


3.3 Leie av basishallen:

 

Ved idrettsarrangement per time

370

Ved arrangement per time (som ikke er idrett)

2 930

Ved trening per time

370

Ved trening per time for brukere under 18 år

180


3.4 Leie av Løten idrettspark 1. mai - 30. oktober (sommersesongen)*:

 

Innenbygds registrerte lag

0

Utenbygdsboende leietakere per bane per påbegynte time

370


3.5 Skolelokaler

 

Til næringsdrivende:

 

1 rom 1 kveld

1 020

1 rom 1/2 år

9 720

1 rom 1 år

19 590

Auditoriet, ungdomskolen ved inntektsbringende arrangement, pr gang

1 690


Overnatting f.eks. idrettslag, kor, korps pr. døgn:

 

Grunnpris pr rom

470

Pr. deltaker, utenbygds leietakere

140

Lån av undervisningsutstyr kommer i tillegg. 
Pris fastsettes etter avtale med virksomhetsleder.

 


Leie av gymsaler:

 

Brukere under 18 år

0

Brukere over 18 år, per time

140


Ungdommens hus:

 

Leie av Ungdommens hus til ikke idrettslige arrangement, per gang

1 750


Leie av utstyr - skolene og Løtenhallen:

 

Leie av stoler, pr. stol pr. uke

50

Leie av bord, pr. bord pr. uke

80

Leie av sceneelement, pr. element pr. uke

280


* Løten Fotballklubb disponerer og leier ut kunstgrasbanen i vintersesongen (egne priser).
Se Løten fotballklubb sine hjemmesider for nærmere informasjon om dette: 


Se også: