I helga (lørdag 19. juni 2021) sendte kommunen ut melding om at bading fra Haverbekkvika ved Rokosjøen ble frarådet. Bakgrunnen for dette var at målinger viste høyere konsentrasjoner av E.coli-bakterier enn det som anses som akseptabelt for badevann. Dette har sannsynligvis sammenheng med kraftige regnskyll før prøven ble tatt, noe en vet kan øke bakterieinnholdet i vann og vassdrag forbigående. Det er ingen grunn til å mistenke en vedvarende forurensningskilde, men det vil bli fulgt opp med hyppigere målinger.

E.coli-bakterier lever i tarmen hos alle mennesker og andre varmblodige dyr. Disse kan ikke formere seg ute i naturen og overlever der kun kort tid. Et visst innhold av slike bakterier i vann- og vassdrag er helt naturlig, men et svært høyt innhold av disse organismene i badevann kan være sykdomsfremkallende.

EUs badevannsdirektiv angir en grense på 100 E.coli (måleenhet MPN/100 ml) for at badevannet kan anses som godt(høyeste kvalitet), mens det anses som ikke akseptabelt dersom konsentrasjonen overstiger 1000.

Mandag formiddag ble det tatt nye vannprøver både ved Rokosjøen camping og ved brygga i Haverbekkvika. Disse viste verdier på hhv. 71 og 2 MPN/100ml. Dette er på linje med konsentrasjoner registrert ved rutinemålinger tidligere sesonger ved Haverbekkvika- og anses som godt og rent badevann.

Haverbekkvika
Haverbekkvika