Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2019-31.10.2023


Politiske representanter:

Helle Jordbræk (FrP)
Vara: Lillian Rygg (SP)


Representanter fra BUK (2020-2021):

Anneli Velle Opsahl
Vebjørn Aaseth

Andre medlemmer:

FAU-leder ved Ådalsbruk skole
Representant for sped- og småbarnsforeldre.
Representant fra Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse


Ansatterepresentanter:

Gunn Toril Larsen, virksomhetsleder, gunn.toril.larsen@loten.kommune.no 

Sigrid Sjølie, repr. helse- og familietjenesten
Ann-Kristin Nordli, barneverntjenesten


Se også: