Møtet er åpent og holdes i kommunestyresalen på Tingberg
Tidspunkt: 1. desember fra kl. 18:30


Her ser du hvilke saker som skal behandles:

  • Tilstandsrapport for Barneverntjenesten 2020

  • Heggvin Utvikling AS -  emisjon

  • Utbygning av vann- og avløpsledninger Reksla - Kvernhuslykkja 

  • Finansiering av avsetning til bundet driftsfond 

  • Forslag til forsrkfit om utslipp/ påslipp av oljeholdig, fettholdig og annet avløpsvann fra virksomheter 

  • Renovasjonsteknisk norm for Løten kommune 

 

Illustrasjonsbilde fra kommunestyremøte