Alle tre var allerede en del av personalgruppa på skolen sin, men har i høst gått over i en ny rolle som assisterende rektor. Tiltaket er en del av virksomhetsgjennomgangen i Løten kommune og hensikten er å styrke skolelederrollen.

Tonje Mikkelsen ved Lund skole

- Jeg tror det er bra for ledergruppa i Løten at den er blitt større. Da er det flere personer som kan tenke sammen, drøfte og løfte ting som er viktig for skolene.

Rektorene på småskolene får noen de kan diskutere og samarbeide med. Jeg tror Løtenskolene er på en positiv bølge nå, med mange nye folk til å løfte ting sammen, sier assisterende rektor ved Lund skole, Tonje Mikkelsen.


Marit Schjerpen ved Jønsrud skole

Marit Schjerpen har fått rollen som assisterende rektor ved Jønsrud skole. Hun sier at det er fint å kunne være en del av lederteamet og kunne bidra til det beste for Jønsrud skole. Som stedfortreder i mange år er hun kjent med oppgavene.

Hennes leder, rektor Barane Amin Kesmaei, beskriver dette som et supert tiltak.

- Vi i Løten-skolene er i en utviklingsprosess der vi arbeider med å gi et enda bedre tilbud for barn og unge i Løten. Marit har jobbet ved skolen i mange år, kjenner skolen, lærere og elevene. Hun er en dyktig lærer og leder. Jeg er veldig takknemlig og glad for at å ha en så god og anerkjent medarbeider som henne i mitt team, sier Barane.

Monica Thorsen Brendlien ved Ådalsbruk skole

Ved Ådalsbruk skole er Monica Thorsen Brendlien godt i gang som assisterende rektor.

Tonje Mikkelsen ved Lund skole Marit Schjerpen ved Jønsrud skole

Fra venstre: Tonje Mikkelsen, Marit Schjerpen