På Mandag den 1. November inviterer Reviet barnehage alle som har lyst til å komme å ta en titt. 
Det blir ikke mulighet til å leke inne for barna denne kvelden.

Det er åpent fra 18.30 til 20.00.

Åpen kveld
Revhiet barnehage med uteområdet