Pandemien er over i en ny fase, hvor korona ikke lenger anses som like farlig som tidligere. Norge skal tilbake til "normalen" og vi må venne oss til å tenke på korona som andre smittsomme virus. 

Norge går derfor over til normal hverdag, med forhøyet beredskap. "Meter'n" og andre nasjonale tiltak/anbefalinger avvikles, men vi må fortsatt ha god håndhygiene, holde oss hjemme når vi er syke og isolere oss hvis vi får korona. 

Les om gjenåpningen på regjeringens side


Det innføres lettelser i reglene for testing, isolering, smittesporing og karantene ved konona, den såkalte TISK-strategien. Nå blir det mer selvtesting, mindre smittesporing og karanteneplikten opphører for alle. 

Kommuneoverlegene vil fortsatt iverksette lokale tilpasninger ved lokale utbrudd, dersom det oppstår behov for det.


Plikten til smittekarantene opphører 

I nedjustert TISK vil plikten til smittekarantene for alle opphøre og erstattes av faglige råd og anbefalinger. Råd for nærkontakter avhenger av vaksinasjonsstatus. Plikten til isolasjon forblir forskriftsfestet, men reduseres til 5 døgn etter symptomdebut.

Les mer her om hvilke anbefalinger som gjelder for isolasjon og karantene. Mer selvtesting for hele befolkningen

Hovedregelen for koronatest, er nå selvtesting. Alle selvtester er hurtigtester som gir svar innen 15 minutter. 
Alle, også vaksinerte, bør holde seg hjemme og teste seg ved symptomer, også ved helt milde eller vage symptomer.

De vanligste symptomene på korona er tett nese, sår hals, hoste, feber, nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet, tung pust, diare, muskelverk eller sykdomsfølelse. 

Les mer her om hvordan testene gjennomføres og hvor du kan hente tester 

- Vi oppfordrer fortsatt til at alle som er nærkontakter av en smittet tester seg, selv om karanteneplikten forsvinner, sier kommuneoverlege Einar Sannerud Stødle.

Det bør ha gått 2-3 dager etter kontakt med smittet før man tar testen.
 

Mindre smittesporing

Også smittesporingen nedjusteres på veien mot en mer normal hverdag. Den største endringen, er at det kun er husstandsmedlemmer eller andre som er tilsvarende nær en smittet, som varsles av smittesporingsteamet. 
Øvrige nærkontakter skal informeres av den smittede selv, foreldre/foresatte/ pårørende, skole eller idrettslag.

- Smittesporingsteamet vil gi råd til de som er smittet, om hvordan dette kan gjøres, opplyser kommuneoverlege Einar Sannerud Stødle.

flytskjema FHI