Løten kommunes kulturpris – Edvards palett 

Dette er en utmerkelse som tildeles utøvende aktører, enkeltpersoner eller grupper, som i kraft av sitt virke og sinKulturpris og ildsjelpris aktivitet skaper positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Løten. 

Se mer om kulturprisen her


Løten kommunes ildsjelpris – Olines virke

Denne prisen er en takk og anerkjennelse for den eller de som har vist engasjement og innsats for fellesskapets verdier og/eller gjør en jobb for frivillige lag og foreninger i Løten.

Se mer om ildsjelprisen her


Hvordan avgjøres prismottakeren? 

Fristen for å foreslå kandidater er 1. oktober og det er Driftsutvalget med ordfører som avgjør hvem som får prisene. De to heldige vinnerne får 12 000 kroner hver, sammen med et diplom undertegnet av ordføreren.
Utdelingen skjer i arrangementet Staskveld.


Gå inn på denne siden og foreslå din kandidat

Illustrasjonsbilder fra kulturlivet i Løten