– Selv om store deler av Europa nå blir grønt, og flere dermed kan reise inn i landet uten å måtte gå i innreisekarantene, vil vi fortsatt ha regler om innreiseregistrering og testing på grensen for de som kommer fra grønne land. Reglene skal beskytte oss mot importsmitte, skaffe oss oversikt og beskytte oss mot nye virusvarianter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er også viktig å huske å sjekke reglene til landene du skal reise til, og du må være forberedt på at reglene kan endres mens du er på reise. 

FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig. I partallsuker vurderes alle land og områder for hvilken fargekode de skal få. I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal gå fra grønt til rødt.

Oppdateringer av landvurderingene vil bli offentliggjort på regjeringen.no hver fredag kl. 12, og endringene trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag. Når endringene har trådt i kraft oppdateres covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no.
 

Røde og grønne land

Dette gjelder for de ulike fargekodene: 

Grønt land: du må ikke i karantene når du kommer tilbake til Norge fra grønne land. 

Oransje, rød og lilla land: du må i hjemmekarantene når du kommer tilbake til Norge fra disse landene. 

Mørkerødt og lysegrått: Du må på karantenehotell i tre døgn og deretter hjemmekarantene i ti døgn. 

Innreisekarantene varer i 10 døgn. Fullvaksinerte og de som har hatt korona de siste seks månedene slipper innreisekarantene. Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden og barn under 18 år må i innreisekarantene, men kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst. Andre personer i innreisekarantene kan teste seg ut av karantenen med ordinær test etter sju døgn. Dersom du kommer til Norge via et område uten karanteneplikt, blir karantenetiden forkortet med den tiden du har oppholdt deg i det karantenefrie området. 
 

Registreringsplikt 

Alle, unntatt fullvaksinerte og de som har hatt korona siste seks måneder, må fylle ut et reiseregistreringsskjema ved innreise til Norge. Se mer her. 

 

Test før innreise

Kommer du til Norge fra land hvor det er karanteneplikt (ikke grønne) må du vise fram bekreftelse på negativ koronatest. Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. For personer som reiser med fly gjelder 24 timer før oppsatt avgangstid på første flyreise. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. Personer som ikke kan vise frem en slik attest, kan bli nektet innreise. Dette gjelder ikke barn under 12 år. 

I tillegg er det plikt til hurtigtest å grensestedet for alle, også de som kommer fra grønne land. Unntak for barn under 12 år, fullvaksinerte og personer som har hatt korona siste seks måneder. 

Les mer her: 

FHI: Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge 

Helsedirektoratet: Karantenesjekken: hvilke regler gjelder for deg? 

Regjeringen: UDs reiseinformasjon

HelseNorge: Hvem får reise til Norge?