Kommuneoverlegene informerer her om hvilke råd som bør følges. Det er verdt å merke seg endringen som Illustrasjonsbilde (Jonas J. Tomter)innebærer at man ikke behøver holde seg hjemme helt til symptomfrihet dersom test er negativ og allmenntilstand god. Se punkt 3.


1. Når skal man holde seg hjemme:

Både barn og voksne skal som hovedregel holde seg hjemme ved nyoppstått luftveisinfeksjon. Dette inkluderer også lette symptomer som forkjølelsessymptomer. Unntak for barn i barnehage-/barneskolealder med rennende nese som eneste symptom og som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon; disse behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

De minste barna vil ofte ikke klage på vond hals og kroppsverk, men det merkes gjerne at de er i ferd med å bli syke ved at de sutrer mer enn vanlig, ikke vil spise, i tillegg til at de har for eksempel rennende nese eller hoste. Foreldre må derfor være ekstra oppmerksomme når barnet deres ikke virker å være helt i form og i tillegg har noen symptomer fra luftveiene, og holde det hjemme.

Om rennende nese:
Symptomet «rennende nese» kan være vanskelig å vurdere, og det er mye usikkerhet rundt hvordan dette skal praktiseres. Kommuneoverlegene anbefaler at barn med nyoppstått kraftig nesetetthet/mye snørr holdes hjemme en dag eller to til man ser om det tilkommer symptomer som redusert allmenntilstand, feber eller hoste, eller om det kun utvikler seg til neserenning uten øvrige sykdomstegn. Det er i disse første dagene man er mest smittsom ved vanlig forkjølelse, slik at dette også vil kunne forebygge mye smitte av forkjølelsesvirus. Barn som utvikler neserenning som eneste symptom i løpet av barnehagedagen, og som ellers er i normal form, behøver ikke sendes hjem.


2. Testing:

Alle med symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon bør testes raskest mulig. Covid-19  har ofte følgende symptomer: Feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals eller sykdomsfølelse. Per i dag er anbefalingen at voksne bør testes også ved milde symptomer som forkjølelse eller litt sår hals. Grunnen til dette er at covid-19 kan gi svært milde symptomer hos mange.

Barn med symptomer skal testes etter vurdering av fastlege/legevakt eller kommunens smittesporingsteam.
Ved lettere symptomer anbefales det å se an hjemme et par dager. Ved rask bedring behøver de da ikke testes og kan returnere til barnehage/skole. Ved vedvarende symptomer anbefales testing.


Se her hvordan du bestiller test


3. Ved negativ test:

Ved negativ test kan man gå tilbake på jobb/skole/barnehage når man er i god allmenntilstand (det vil si at man føler seg frisk og er feberfri), selv om man fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. (Merk at forutsetningen er at man blir testet. De som av en eller annen grunn ikke følger anbefalingene om testing, må holde seg hjemme til symptomfrihet.)

Ved karantene skal man fullføre karantenetiden på 10 dager også ved negativ test. Testen klarer ikke å fange opp koronaviruset i alle tilfeller, og ny test bør vurderes ved fortsatt sterk mistanke om covid-19. Det anbefales å kontakte fastlege i slike tilfeller.

Følg med på helsenorge.no og fhi.no for oppdaterte kriterier for testing og når man bør holde seg hjemme.
 

4. Hvem må i karantene ved påvist smitte i barnehage/skole:

Det vil være en vurdering som gjøres i hvert enkelt tilfelle. Dersom det har vært praktisert atskilte grupper uten kontakt mellom gruppene, og den som har påvist smitte kun har hatt nærkontakter i en gruppe, vil det vanligvis være kun denne gruppen som defineres som nærkontakt og bli pålagt karantene. Resten av barnehagen/skolen får informasjon om å være årvåkne på symptomer og ha lav terskel for testing. Ved utbrudd kan det bli aktuelt å oppgradere tiltaksnivået til rødt på kort varsel. Gode smittevernrutiner har stor verdi ved eventuell smitte, uavhengig av hvor mange som til syvende og sist må i karantene, fordi med gode rutiner vil man med større sannsynlighet forhindre videre smittespredning. Dette har følgelig stor betydning for hvor stort et eventuelt utbrudd blir.


Aktuelle sider på FHI:

 

Informasjon fra kommuneoverlege Yvonne Hagerup Minsaas