Ansatte og studenter skal følge de smittevernreglene som til enhver tid er fastsatt. Det betyr at for dem gjelder de samme anbefalingene som i arbeidslivet generelt.

Anbefalingen på helsenorge.no er for tiden følgende:

"Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken."

Se mer på Helsenorge.no

Smittevernråd til studenter og lærlinger på Løten Helsetun og Hjemmebaserte tjenester:

 • Ved symptomer på forkjølelse skal du ikke møte i praksis

 • Jobber du et annet sted i tillegg til studiet må du avklarere med avdelings leder om du kan opprettholde arbeidet under praksisperioden. Løten Helsetun og Hjemmebaserte tjenester åpner ikke for kryssjobbing i bandt annet Oslo kommune, indre Østfold eller på sykehus og i ambulanse.

 • Hold avstand til kollegaer og brukere. Hold minst 1 meters avstand til andre og unngå fysisk kontakt så langt det er mulig. Dette omfatter spesielt nær ansikt-til-ansikt-kontakt. Anbefalingen om avstand gjelder også fellesrom for pasienter/brukere og ansatte

 • Det er viktig å være oppmerksom på at helsepersonell og beboere kan bli definert som nærkontakter selv om de har holdt 1 meter avstand til personer som senere blir smittet med covid-19, fordi ett kriterium er kontakt nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter sammenhengende med person bekreftet syk med covid-19

 • Ved kontakt med pasienter med påvist Covid-19 brukes smittevernutstyr.
  Se mer om dette her 

 • Sprit eller vask hender med en gang du kommer inn og før du forlater rom, hjem eller arbeidsplass.

 • Kontakt leder om du er usikker på egne symptomer eller har andre spørsmål.

 • Nærkontakter (inkludert husstandsmedlemmer) til de som har forkjølelsessymptomer og testes for korona, hvor mistanken om smitte er lav (det vil si at den som testes ikke har vært i nærkontakt med en med påvist covid-19 el på reise i rødt land), kan leve som normalt inntil testsvar foreligger.

 • Dersom den som testes har vært nærkontakt til annen med påvist covid-19 og har symptomer, skal husstandsmedlemmer i karantene til prøvesvar foreligger. I noen tilfeller kan det her også være aktuelt å anbefale andre nærkontakter til mistenkt smittet å være i karantene i påvente av svar.
   

Utenlandsreiser og test-/karanteneplikt

 • Vedr. utenlandsreise;

 • Jmf. FHIs retningslinjer og Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) skal helsepersonell (og alle andre) som har reist i «røde» regioner og land i 10 dagers karantene.

 • Har du vært i «gule» region/land både INNEN- OG UTENFOR Norden (dvs. inkl. Sverige) bør du i henhold til FHIs retningslinjer testes én gang for SARS-CoV-2 og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Kontakt derfor arbeids- /oppdragsgiver og informer om at du har vært utenfor Norge og avklar behov for testing før du er sammen med den du er fritidskontakt/avlaster for. Du må sørge for nok tid til å bli testet og få svar før du utfører oppdrag og har selv ansvar for å ev endre på avtaler. Det utbetales ikke lønn for oppdrag som må avlyses helt pga. opphold i utlandet.

Smittetallene er på veg opp og vi ber deg som utfører oppdrag innen helsesektoren til å tenke deg godt om før du reiser.

 • Husk at «gul» region fortsatt betyr mer smitte enn i Norge!

 • Inntil videre må du også i karantene hvis du kommer til Norge fra et skalert rødt område.

 • Hold deg oppdatert på reiseråd på FHIs side om Smittevernråd og innreisekarantene 

 

Råd til arbeidsplasser

Videre viser vi til Folkehelseinstituttets (FHI) råd til arbeidsplasser, som er publisert på FHIs hjemmesider . På hjemmesidene har FHI også publisert mal og informasjon om smittevernveiledere.

Helsemyndighetene kan endre anbefalingene, og institusjonene må følge med på dette.

Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer for øyeblikket tiltak som bidrar til at syke personer holder seg hjemme, hygienetiltak og kontaktreduserende tiltak. Institusjonene må også sørge for rutiner for håndvask og renhold, informasjon og opplæring av ansatte i smitteverntiltak.
 

Vil ikke det at mye er opp til den enkelte institusjon, bety at studenter og ansatte rundt i landet vil få veldig ulike tilbud i tiden fremover?

-Jo, det kan det bety. Det er allerede forskjeller i dag, og de kan bli større fremover. Men der forutsetningene er like, bør tilbudet være likest mulig.

Institusjonene skal drive smittevernfaglig forsvarlig og følge rådene og reglene som gjelder i arbeidslivet. Hvor mange det er mulig å gi plass til ved den enkelte institusjon og det enkelte studiested, avhenger blant annet av innholdet i utdanningene, utformingen av lokaler, kontorplasser, undervisningsrom, og om studenter og ansatte er avhengige av kollektivtransport for å komme seg til og fra lærestedet. Her er det store forskjeller mellom institusjonene.

I starten av pandemien, da det meste var stengt, var det ganske likt mellom institusjonene. Men jo lenger vi lever med lettere tiltak i en situasjon med begrenset smitte, desto viktigere er det at så mye som mulig er i aktivitet.

På samme måte som at arbeidstakere generelt opplever at det er forskjeller mellom arbeidsplasser, vil studenter og ansatte ved fagskoler, høyskoler og universiteter kunne gjøre det.

Det samme vil være tilfelle ved oppblomstring av smitte i en liten del av landet – da må vi sette inn tiltak der hvor det skjer, slik at vi på lang sikt ikke har hele landet mer nedstengt og under strengere tiltak enn nødvendig.

Se også spørsmål og svar om koronavirus og studenter i Norge her (Regjeringen.no)