Vi ønsker velkommen tilbake til skolen. Vi starter opp på gult nivå (se under), noe som betyr at skoledagen blir slik den var før sommeren med tanke på koronatilpasninger. Det er noen egne tilpasninger til skolestarterne (1.trinn). Vi fortsetter å være ekstra nøye med å sikre godt smittevern, og er spesielt opptatt av:

  1. Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke
  2. God håndhygiene og godt renhold
  3. Redusert kontakt mellom personer

FHI har utarbeidet en trafikklysmodell som viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene på rødt, gult og grønt nivå. Vi har et godt samarbeid med kommuneoverlegen i vurderingen omkring hvilket nivå vi skal følge. Her hos oss starter vi skoleåret på gult nivå.

Dette er hovedprinsippene i de ulike smittevernnivåene for skolen:

Grønt nivå  

Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå
håndhilsning og klemming.

Gult nivå   

Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på
skolen med vanlige skoledager.
Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre.
Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå

Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser
hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider.
Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute.

 

Skoleskyss

Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende. Dersom vi kommer på rødt nivå, bør man vurdere mulighet for å komme til og fra skolen på annen måte enn med skolebussen.
Elever som har skoleskyss med taxi hentes og bringes som tidligere. 

Se også: