Justisdepartementet stadfestet den 14.09.00 med noen endringer vedtak av Løten kommunestyre 16. juni 2000 om nye politivedtekt for Løten kommune, Hedmark fylke, jfr. lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14. 

Vedtekten vil bli tatt inn i Norsk Lovtiend, avd. II.

Ikrafttreden av denne vedtekten er 14.10.2000  jr. § 30 i vedtekten.

>> Les politivedtekter for Løten kommune her  (Link til Lovdata)

 

Andre relevante lover


Lov om helligdager og helligdagsfred

I tillegg gjelder også "Lov om helligdager og helligdagsfred", som er en nasjonal lov. 
Den regulerer når det skal være ro, tidspunkter for offentlige arrangementer med videre. 

>> Les Lov om helligdager og helligdagsfred her (Link til Lovdata)


Naboloven / Lov om rettshøve mellom grannar

Regulerer forholdet mellom naboer

>> Les Lov om rettshøve mellom grannar her (Link til Lovdata)