Se hva som planlegges hvor

På nettet kan du enkelt se hvor det planlegges boliger, parkeringsplasser eller næringsbygg – og du kan finne ut hvor nært egen eiendom det planlegges å bygge en ny veg. Hamar, Stange og Løten kommune lanserer i felleskap en ny selvbetjeningsløsning på nettsidene som er kalt ”Digital plandialog”.

Med Digital plandialog kan alle via egen PC se hva som skjer med reguleringsplaner i egetGis-konsulent Magnus Clausen og Virksomhetsleder Sigurd Dæhlie nærområde, 24 timer i døgnet. Verktøyet ”Digital plandialog” gir også alle, både publikum, næringsliv og regionale myndigheter, bedre mulighet for medvirkning i planprosessen. Det er blitt enkelt å uttale seg i plansakene, da dette gjøres direkte fra nettsiden. Virksomhetsleder Sigurd Dæhli håper at flere tar i bruk dette verktøyet for å gi sine uttalelser i plansaker.

Gå til Digital plandialog:

Digital plandialog vil:

  • styrke den demokratiske prosessen ved å gi full åpenhet og innsyn i plansaker
  • forhåpentligvis gi et bedre beslutningsgrunnlag og færre konflikter
  • redusere mengden papirdokumenter som tidligere ble sendt ut til berørte parter