Medlemmer/ representanter:
Politikerene er valgt av Driftsutvalget for perioden 01.11.2019 - 31.10.2023.


Politiske representanter:

1. Helge Storsveen (SP)
2. Andres Lopez (AP)


Politiske vara-representanter:

1. Lillian Rygg (SP)
2. Thore Tåg Berglund (AP)
 

Representanter for Løten Ungdomsråd:

For skoleåret 2021/2022:

Linnea Røed
Amalie Sagstuen


Representanter fra lag og foreninger:

 • Løten Bondelag
 • Løten Bonde- og småbrukerlag
 • Løten Skogeierlag
 • Løiten Jeger og fiskeforening
 • Løten Næringslivsforening
 • Brenneriroa og omegn vel 
 • Ådalsbruk velforening


Representanter fra administrasjonen:

 • Virksomhetsleder for Teknisk drift, John Olav Løkken
 • Virksomhetsleder for Teknisk forvaltning, plansjef Kristin Ødegård Bryhn
 • Representant fra Hedmarken Landbrukskontor
 • Miljørådgiver Sigrun Skjelseth