Ved Østvang skole blir leksehjelpa gitt på onsdag 14.00-15.00 for 3. og 4.trinn. 6. og 7.trinn får tilbud tirsdag 12.15-13.15 og onsdag 08.00-08.30.