Kommunestyret i Løten vedtok 24. juni 2009 et eget reglement for bruk av kommunevåpenet.

Les reglementet her:

Reglement for bruk av Løten kommunes våpen

Kommunevåpen Løten kommune