Se oversikt over betalingssatsene/ prisene for opphold i SFO Skolefritidsordningen her. Prisene vedtas årlig av kommunestyret, og gjelder fra 1. januar til og med 31. desember gjeldende år.

Min side

Se dine fakturaer på Min side 

Opphold i SFO

2021

100 % plass uten leksehjelp

3 290

100 % plass med leksehjelp

2 910

80 % plass

2 630

60 % plass

2 140

50 % plass

1 980

40 % plass

1 300

Dagsats SFO

300


Søskenmoderasjon: -25% fra og med barn nr. 2.
Det betales for 11 måneder i året.

Fra 1. august 2020 har regjeringen innført ordning med redusert foreldrebetaling i SFO. Ingen familier skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt for en fulltids SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. og 2. årstrinn. Inntektsgrensen settes til 603 167 kroner.