RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I LØTEN KOMMUNE

Fastsatt av Løten kommunestyre sak nr. 0018/02 13. mars  2002, med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27, og endringer i denne vedtatt ved lov 16. mai 1997 nr. 28 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4, og lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

Se retningslinjene her (link til Lovdata)

Publisert: Norsk Lovtidend Avd. II 2002 hefte 2

Ikrafttredelse: 2002-04-01